تعویض مفصل لگن

تعویض مفصل لگن

·         درعمل جراحی تعویض مفصل ، پزشک جراح ارتوپد مفصل بیمار را که خراب شده است برداشته و به جای آن یک مفصل مصنوعی یا یک کره فلزی می گذارد.

·         اقدامات بیمار بعد از جراحی:

·         بعد از عمل جراحی بیمار باید در حالت خوابیده به پشت استراحت نماید و جهت جلوگیری از دررفتگی مفصل، زانو ها را باید از هم جدا نگه داشته و درهنگام خواب یک بالش بین پاهای خود قرار دهد.

·         بعد از جراحی از واکر استفاده کنید و پس از حفظ تعادل از عصا استفاده کنید.

·         مفصل ران را بیش از 90 درجه خم نکنید .و زانوهایتان را روی هم نیندازید.

·         بدن و پاهایتان را تاب ندهید و نچرخانید.

·         برای نشستن ، از صندلی بلند و دسته دار محکم استفاده کنید که از ابر فشرده بر روی دسته آن استفاده کنید.

·         از توالت فرنگی پایه بلند استفاده کنید.

·         برای بلند کردن اشیاء یا پوشیدن کفش از وسایل کمکی مانند پاشنه کش استفاده شود.

·         در سه ماهه اول بعد جراحی از دوش دستی استفاده گردد.

·         نرمشهایی که بلافاصله بعد از جراحی انجام می شوند، ممکن است در ابتدا احساس ناراحتی کنید ولی این نرمشها در بهبودی شما و در جلوگیری از لخته شدن خون مفید است . این نرمشها در حالت درازکش انجام می گیرد.

·         پمپ پا : کف پا را آهسته به سمت داخل بچرخانید سپس به آهستگی سرجایش برگردانید.هر5تا10دقیقه تکرار کنید.

·         چرخش پا :کف پا را ابتدا به سمت داخل چرخانیده و به آهستگی سرجایش برگردانید. روزی 3 نوبت ودر هر نوبت ،5تا10بار این عمل را انجام دهید. این عمل را روزی سه نوبت ودر هر نوبت ودر هر نوبت 5تا10بار انجام دهید.

·         تقویت عضله چهار سر: تمام عضلات پا را منقبض نمده مثل چوب صاف و مستقیم در این حالت 5تا 10ثانیه مکث نمایید . این عمل را روزی سه نوبت و در هر نوبت 5تا10بار انجام دهید.

·         نرمشهای که بعد از چند هفته می توانانجام داد: این نرمشها در حالت ایستاده انجام می گیرد با مشورت پزشک معالج می توان انجام داد.

·         زانوهایتان را خم کنید وران را بالا برده تا جایی که بدن وپایتان 90درجه باشد.3ثانیه مکث و پا را به آرامی پایین بیاورید. روزی 3نوبت و در هر نوبت 5تا10 بار تکرار کنید.

·         زانویتان صاف کرده به آرامی از بدن دور و سر جایش برگردانید . روزی 3 نوبت و در هر نوبت 5تا 10بار تکرار کنید.

·         مفصل ران بیحرکت بوده و پای خود را عقب برده 3 ثانیه مکث کنید.روزی 3 نوبت و در هر نوبت 5 تا 10بار تکرار کنید.