پای ضربدری

پای ضربدری

·         ژنووالگوم (Genu Valgum)

یکی ازتغییر شکلهای زانواست که در آن زانوها به هم نزدیک میشوند و قوزک های داخلی از همدیگر فاصله میگیرند . این وضعیت در بچه ها نیاز به درمان ندارد چون با بالا رفتن سن خوب شده ولی در صورت شدید بودن پای ضربدری تا سنین 11-10 سالگی ممکن است نیاز به عمل جراحی باشد . معملا در سنسن 6-2 سالگی دیده میشود، در این عارضه خط زانو با ران و مچ پا در یک امتداد نیستند.

·         علل پای ضربدری:

·         وراثت

·         راه رفتن زود رس

·         سوء تغذیهکه موجب نرمی استخوان یا راشیتیسم میگردد.

·         جوش خوردن شکستگی استخوان های اطراف زانو بصورت ناهنجار

·         رشد بیش از حد کندیل داخلی در مقایسه با کندیل خارجی زانو

·         کاهش زاویه بین سرو گردن استخوان ران با تنه

·         پارگی کپسول و رباط داخلی زانو و کوتاهی کپسول و رباط خارجی زانو ضعف عضلات ساق و کف پا

·         کوتاهی عضلات بویژه عضله پهن نیام و دوسررانی

·         عوارض ناشی از پای ضربدری:

نزدیکی زانوها به خط میانی بدن ، دورشدن قوزکها ی داخلی از هم ، کوتاهی تاندول آشیل، تمایل کشککها به خارج و احتمال بروزنیمه در رفتگی آن ، ساییده شده زانوها به هنگام را رفتن، درد در پشت ساق پا و جلوی آن، کوتاهی قد، آرتروز زود رس، بروز عوارض ثانویه مانند کف پای صاف.

·         تمرینات اصلاحی پای ضربدری

·         باقسمت خارجی هردو پا حدود پنج متر راه بروید

·         روی یک پای خود ایستاده مچ را مطابق شکل گرفته و بطرف بالا کشیده و زانورا به قسمت پایین فشار داده و دوباره به حالت اول برگردید.

·         از کمر خم شوید کف دستها را روی زانو قراردهید و زانو را خم کنید و با دست به خارج فشار دهید و دوباره به حالت اول برگردید و دوباره با مقاومت تمرین کنید.

·         نشسته و پاها را دراز کنید با زانوی خمیده یک پا را زیر پای دیگر قرار دهید و تنه را متناوبا روی پا خم و راست کنید.