اسپوندیلیت

اسپوندیلیت

·         بیماری اسپوندلیت انکیلوزان

 یک نوع بیماری روماتیسمی مزمن است که عمد تا ستون مهره و مفاصل ساکرو ایلیاک(مفصل بین ساکروم ولگن ) را گرفتار می کند.

گرچه این بیماری درمان قطعی ندارد ولی بسیاری از بیماران مبتلا ، با درمان مناسب می توانند زندگی راحتی داشته باشند.

·         بدون بالش و یا با یک با یک بالش نازک بر پشت بخوابید. صبح و عصر 20 دقیقه ، رو به شکم بخوابید.

سیگار نکشید و از هوای تازه و سالم استفاده کنید.

لحظه به لحظه نفس عمیق بکشید.

هرگز بدون حرکت نمانید . اما از تقلاهای بیش از حداجتناب کنید.

در هنگام کار واستراحت، بصورت راست بلند شده و بنشینید.

بصورت منظم از دارو ، تمرین و فیزیوتراپی استفاده کنید.

·         تمریناتی برای رفع اسپوندلیت انکیلوزان

·         سرتان را به طرف جلو و عقب حرکت دهید.

·         سرتان را به طرف راست و چپ حرکت دهید.

·         به آرامی سرتان را بطف راست و چپ بچرخانید .

·         همانند شکل بالا عظلات جلو ران را تقویت کنید.

·         شانه ها را به شکل دایره به طرف جلو و عقب چرخانده و عمل دم و بازدم را انجام دهید.

·         در حالت شانه باز، دستهایتان را در دوطرف به دیوار بچسبانید.

·         در حالیکه به سمت دیوار نزدیک می شوید، بوسیله بینی نفس بکشید. وقتی که از دیوار دور می شوید از طریق دهان عمل بازدم را انجام دهید.

·         بدن را به سمت راست و چپ خم کید.

·         در حالت درازکش بدن خود را بکشید و سپس رها کنید.

·         سر را پایین آورده و کمر خود را به طرف بالا ببرید