اسکولیوز

اسکولیوز

اسکولیوز یک بیماری شایع است که خیلی از بچه ها و نوجوانان را مبتلا میسازد. در تعریف ساده اسکولیوز خمیدگی یکطرفه ستون فقرات است. به جای یک خط راست در وسط پشت ، ستون فقرات با اسکولیوز به شکل سی ویا اس انگلیسی دیده میشود.
بچه ها و پدر ومادر انها سوالات زیادی در باره بیماری دارند. در اینجا، جراحان ارتوپد از اکادمی جراحان ارتوپدی امریکا و از انجمن تحقیقات اسکولیوز، به بعضی از سوالات که خیلی شایع از بیماران وپدران ومادران انها می شنوند پاسخ میدهند.

شناخت اسکولیوز
چندین نوع مختلف اسکولیوز که بچه ها را مبتلا می سازد وجود دارد. تا این زمان شایعترین نوع اسکولیوز ایدیوپاتیک است که بمعنی، "علت اصلی ناشناخته است" میباشد

این مقاله ‎جواب سوالات والدین وبچه های انها را که برای اولین بار تشخیص اسکولیوز داده شده اند ارایه میکند. اطلاعاتی راجع به علل اسکولیوز ، غربال کردن بیماران، و تحقیقات اخیر همچنین در این بخش گنجانده شده است.