ارگونومی در کار با کامپیوتر

ارگونومی در کار با کامپیوتر

·         ارگونمی چیست؟

ارگونومی به عنوان رشته ای از علوم است ، که هدف اصلی آن به دست آوردن بهترین ارتباط میان انسان ومحیط(کار و زندگی ) ، تعریف می شود.

ارگونومی با ارزیابی قابلیتها و محدودیتهای انسان (بیومکانیک و آنتروپومتری )، استرسها ی کاری و محیطی (فیزیولوژی کارو روانشناسی صنعتی )، نیروهای استاتیک و دینامیک روی بدن انسان (بیومکانیک)، خستگی (فیزیولوژی کارو روانشناسی صنعتی )و طراحی ایستگاه کاری و ابزارها (آنتروپومتری و مهندسی) سرو کار دارد. بنابراین ارگونومی از علوم بسیاری تشکیلل یافته است.

·         ارگونومی در کار با کامپیوتر :

بیشتر کاربران کامپیوتر در محیط های سر بسته و فضاهای کوچک کار میکنند. کمترین ویژگیها ی یک محیط کاری مناسب برای کاربران کامپیوتر به قرار زیر است.

وجود سیستم تهویه مطبوع

نورکافی و مناسب

استفاده از میز مخصوص که دارای عرض و ارتفاع استاندارد باشد.

استفاده از صندلی ارگونومیک با قابلیت تنظیم ارتفاع

استفاده از زیر پایی برای قرار گیری مناسب و راحت پاها.

با وجود رعایت نکات فوق، باز هم امکان بروز بیماریها ی خاص برای اپراتور وجود دارد کم تحرکی هنگام کار با کامپیوتر ، چشم دوختن در مدت طولانی به صفحه مانیتور و حرکت یکنواخت و تکراری مچ دست ، ممکن است سبب بروز انواع عوارض می شوند.

·         برای پیشگیری از این عوارض نکات ساده و مهم زیر را هنگام کار با کامپیوتر رعایت کنید:

·         به تناوب از پشت میز کامپیوتر بلند شده ،و با نرمشهای خیلی ساده پردن، بازو، مچ دست و پاها را حرکت دهید.

·         صفحه مانیتور را طوری تنظیم کنید تا ستون فقرات شما به صورت مستقیم قرار گرفته و چشمان شما با قسمت بالایی صفحه نمایش در یک خط مستقیم قرار گیرند. این وضعیت برای چشمان شما راحتی بیشتری به همراه خواهد داشت .

·         فاصله صفحه مانیتور تا چشمان شما باید 50 تا 60 سانتی متر باشد.

·         هر 30 دقیقه به اشیائی که در فاصله 6متری قرار دارند ، چند دقیقه چشم بدوزید.

·         ارتفاع میز کامپیوتر باید بین 66 تا 71 سانتی متر باشد.

·         ترجیحاَ از یک زیر پایی استفاده نمایید و پاها را روی آن قرار دهید . این وسیله به راحت بودن وضعیت پاها ی شما کمک می کند.

·         میز کار را طوری قرار دهید که روشنایی لامپ ها ی سقف در طرفین قرارگیرد و ازقراردادن میز در محلی که نور لامپ مستقیماَ در برابر شما باشد خوداری شود. در استفاده از روشنایی طبیعی نیز باید صفحه مانیتور در برابر پنجره قرار گیرد.

·         سطح صفحه کلید ، تقریباَ هم ارتفاع بادسته صندلی و آرنج باشد و مچ ها به طور عادی روی صفحه کلیدها قرار گیرد، به طوری که هنگام کار، ساعدها تقریباَ موازی با افق قرارگرفته و زاویه بین مچ دست و ساعد ، 5تا 10 درجه باشد. موقعیت ماوسدر همان ارتفاع و فاصله نسبت به صفحه کلید است.

·         روشنایی محل کار باید مخلوطی از نورسفید و زرد بوده (ترجیحاَ از لامپ مهتابی استفاده شود ) و شدت آن در حدود 300 لوکس باشد.

·         برای به حداقل رساندن فشار بر روی گردن و کمر هنگام تایپ یک نوشته یا نامه، استفاده از نگهارنده های کاغذ برای قرار دادن نامه روی آن لازم است.

·         برای اتاق کار، دمای 23-19 درجه سانتی گراد و رطوبت حدود 50درصد مناسب است.

·         بهتر است با بازکردن درب و پنجره ها و یا تعبیهدستگاه تهویه ، هوای اتاق به طور مرتب تعویض شود.